Yaşlanmada Çevre Etkisi

Yaşlanmada Çevre Etkisi

Yaşlanmada Çevre Etkisi

Vücudumuzdaki her doku, tüm yaşam boyunca hücrelerini yenilemek yoluyla fonksiyonlarını devam ettirir. Bir kas hücresinin, protein bileşiklerinin ortalama ömrü 150 gün, kan hücresinin 120 gündür. Bu tüm dokular için benzerdir.

Dolayısıyla her organ ve bileşikteki doku belirli süreler içerisinde eskisinin yerine yenisi yapılarak düzenlenir. İşte yaşlanma olarak adlandırılan durum da tam bu noktada oluşur. Eğer vücut fonksiyonu kaybolan bir doku yerine yenisini aynı başarı ile üretip koyamıyorsa YAŞLANMA GERÇEKLEŞİR.

Yaşlanma; gözlenebilir DNA HASARIDIR.

Yaşlanma olarak da tanımlanan DNA HASAR’ı, genel anlamda vücudun fonksiyonlarının günden güne gerilemesi ve bazılarının iş görmez hale gelmesi durumudur. Bunun bilimsel literatürdeki karşılığı ise az önce yukarıda da tanımlandığı şekilde GÖZLENEBİLİR HALE GELMİŞ DNA HASARI’ dır.

Hücreler yeni dokuları üretiyorken kendilerini FOTOKOPİ MAKİNASINA BENZER ŞEKİLDE kopyalarlar. Bu kopyalama işlemi evrende bilinen en mükemmel ve kusursuz kopyalama işlemidir. Buna rağmen çok düşük oranlarda da olsa hatalar olabilir. Hücrenin kendini kopyalamasına GENEL OLARAK HÜCRE REPLİKASYONU (hücrenin kendisini tekrar/replike etmesi) olarak tanımlanır. Hücrenin kendini replike edebilmesi için de DNA’ nın kendini replike etmesi gerekir. Yani DNA’ nın 3.000.000.000’ a yakın kodu kopyalaması gerekmektedir.

Sigara, egzoz gazı, karbon gazı yoğunluğu, fotokopi makinaları buharı, direk güneş ışığı teması süresi, sıcaklık, havada asılı partikül oranı (toz), radyasyon (cep telefonları dahil) gibi birçok faktör vücudun ANTİOXİDAN MEKANİZMASI ve DİĞER SAVUNMA MEKANİZMALARINI BOZAR. Antioxidan mekanizması zayıf düşer ve B1, B2, B3, B6, B12, folik asid, Q10, selenyum, çinko oranlarında kritik sevinenin altına inilirse bu 3.000.000.000 kodun replikasyonundaki başarı azalır. Bu da DNA’ nın bir önceki hücreye göre daha hasarlı kopyalanmasına sebep olur. Bu kopyalama HASAR ORANI aslında YAŞLANMA ORANIDIR. Hasar oranı yüksekse, yaşlanma oranı da yüksektir.

önceki yazı

Yaşlanmada Antioksidan Etkisi

sonraki yazı

Yaşlanmada Makro ve Mikro Besin Yetersizliğinin Etkisi

yazar

Dr. Bülent Kayıtken

Dr. Bülent Kayıtken